Wiadomości Galeria

20-05-2020

Artykuł w "Rzeczpospolitej" na temat Angel Poland Group

W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolita eksperci z Angel Poland Group mówią o tym, kto ma największą szansę, by wyjść z kryzysu obronną ręką.

"Tomasz Karpiel ocenia, że silne firmy deweloperskie wyjdą z kryzysu obronną ręką. Podkreśla, że Angel Poland Group korzysta wyłącznie z własnego kapitału i kredytów bankowych. – Kiedy rozpoczynamy inwestycję, mamy już zapewnione 100-procentowe finansowanie – mówi. – Mamy do dyspozycji linie kredytowe, teraz na poziomie 200 mln zł. Nie budujemy za pieniądze klientów. Ich wpłaty trafiają na zamknięte rachunki powiernicze prowadzone przez największe banki (mBank i Pekao). Klienci są w pełni chronieni."

Link do całego artykułu


In today's issue of Rzeczpospolita Nieruchomości experts from Angel Poland Group talk about who has the greatest chance to emerge from the crisis with a defensive hand.

"Tomasz Karpiel estimates that strong development companies will come out of the crisis with a defensive hand. He stresses that the Angel Poland Group uses only its own capital and bank loans. - When we start the investment, we already have 100% financing - he says. - We have credit lines at our disposal, now at the level of PLN 200 million. We do not build for customers' money. Their deposits go to closed trust accounts maintained by the largest banks (mBank and Pekao). The clients are fully protected."

Link to the entire article