KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ DO CELÓW MARKETINGOWYCH

Szanowni Państwo,

w zakresie w jakim Państwa dane przetwarzane są przez nas do celów marketingowych (obejmujących m.in. kierowanie do Państwa ofert handlowych dot. realizowanych przez nas inwestycji), poniżej prezentujemy informacje, które powinny Państwu pozwolić odpowiedzieć na wszelkie pytania w tym zakresie. W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości oczywiście pozostajemy do Państwa dyspozycji.

  1. Podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest administrator tych danych osobowych. To administrator danych jest odpowiedzialny za zapewnienie im bezpieczeństwa, a także zapewnienie by były one przetwarzane w sposób zgodny z prawem. W przypadku danych osobowych, które wykorzystywane są przez nas do celów marketingowych ich administratorem jest Angel Garden Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Sukienniczej 8/U7, 31 – 067 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000626489 (dalej: Administrator). Z Inspektorem Ochrony Danych zatrudnionym przez Administratora można skontaktować się przez adres e-mail: iod.krakow@angelpoland.com.pl
  2. Dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej (oznacza to również, że osoby prawne danych osobowych nie mają). W przypadku podejmowanych przez nas działań marketingowych wykorzystujemy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail i (lub) numer telefonu, informacje dotyczące wcześniejszych kontaktów w celach handlowych, informacje na temat preferencji lokalowych, inne informacje przekazane nam w celach realizacji działań marketingowych.
  3. Dbamy o to by Państwa dane osobowe przetwarzać wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Przepisy te wymagają, by istniała podstawa do przetwarzania danych osobowych. Za taką podstawę, w przypadku podejmowanych przez nas działań marketingowych uznajemy wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy pamiętać, że udzielenie jakiekolwiek zgody na przetwarzanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Po udzieleniu zgody mają Państwo prawo do jej wycofania w każdym czasie. W tym celu prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
  4. Zapewniamy, iż Państwa dane osobowe dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celach marketingowych, w zakresie w jakim wynika to z wyrażonych zgód. Państwa dane osobowe przetwarzać będziemy nie dłużej niż do momentu wycofania udzielonej na ich przetwarzanie zgody.
  5. Dane osobowe, które zostały nam przekazane mogą zostać udostępnione innym podmiotom z grupy kapitałowej Angel Polandjeżeli została na to wyrażona przez Pana/Panią zgoda – jeżeli do tego dojdzie podmiot, który uzyska takie dane niezwłocznie Państwa o tym poinformuje. Ponadto, Pana/i dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, a którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Może to dotyczyć sytuacji takich jak usługi prawne, usługi związane z zabezpieczeniem sieci informatycznej, czy przygotowanie kampanii marketingowych przez podmioty zewnętrzne.
  6. Prosimy pamiętać, że niezależnie od prawa do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu również prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli dane będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.